Výzva k modlitbě za mír na Ukrajině

Sv. otec František a naši biskupové nás vyzívají k modlitbě za mír na Ukrajině:

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:


 • Dobrý a milosrdný Bože,
 • Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
 • Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
 • Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
 • Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
 • Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
 • Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.


 • Otče náš, ...
 • Zdrávas, Maria, ...


 • Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
 • Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
 • Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
 • Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
 • Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
 • Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 • Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

Praha, 14. února 2022