Kontakt

Římskokatolická farnost Boskovice, Masarykovo náměstí 21/20, Boskovice 680 01


Římskokatolická farnost Svitávka, Třebízského náměstí 10, Svitávka 679 32

Doručovací adresa: Masarykovo nám. 21/20 Boskovice 680 01


Farář / administrátor: P. Miroslav Šudoma


Výpomocný duchovní: P. Miroslav Parajka


Stálý jáhen: Ing. Bc. Martin Klusáček


Stálý jáhen: Ing. Mgr. Stanislav Janků