Osobní informovanost - aktuality z farnosti

Po zkušenostech se situací, kdy se podmínky pro život farního společenství každým okamžikem měnily a nestačila pravidelná informovanost farníků prostřednictvím nedělních ohlášek, nabízíme možnost osobní informovanosti prostřednictvím elektronických médií. (Tato možnost bude využita jen v případě, že nedělní ohlášky nepokryjí správnou dobu informovanosti.)

Nabízíme tyto možnosti:

  • Internetové stránky farnosti www.farnost-boskovice.cz - ty jsou funkční a informace se se na nich průběžně aktualizují.
  • Elektronická pošta e-mail: pokud pravidelně kontrolujete svoji elektronickou poštu, pak je to dobrý způsob, jak vám poskytnout informace.
  • Mobilní aplikace WhatsApp - pokud ji máte nainstalovanou, víte, že informace vám přijdou přímo na mobilní telefon a vy nemusíte nic vyhledávat.
  • Zprávy SMS - toto zvládne každý mobilní telefon. Pro nás jako farnost je to však méně lukrativní způsob informování.


Pokud si přejete dostávat aktuální informace, vyplňte formulář (odkaz je na konci tohoto článku) a odešlete ho.

Formulář pro vyplnění

Děkuji za spolupráci M. Šudoma, farář