Sběr papíru na misie - farní dvůr Boskovice

Kalendář sběru 2022

8. září
6. října
3. listopadu
1. prosince


+420 605 82 40 28