Sběr papíru na podporu misijního díla církve

farní dvůr Boskovice

Kalendář sběru 2024 - vždy do 17 – 18 hod. na farním dvoře. (změna sbíráme jen hodinu)

11.01.2024 – Misie Bulharsko

08.02.2024 – Papežská misijní díla

07.03.2024 - Misie Bulharsko

04.04.2024 - Papežská misijní díla

02.05.2024 - Misie Bulharsko

06.06.2024 - Papežská misijní díla

12.09.2024 - Misie Bulharsko

03.10.2024 - Papežská misijní díla

07.11.2024 - Misie Bulharsko

05.12.2024 - Papežská misijní díla

Svoz sběru z vašeho domova je i na dále možné objednat na čísle +420 605 82 40 28.