Sběr papíru na podporu misijniího díla církve

farní dvůr Boskovice

Kalendář sběru 2023 - vždy do 16-18 hod. na farním dvoře.

02.02.2023 - Misie Bulharsko
02.03.2023 - Papežská misijní díla
06.04.2023 - Misie Bulharsko
04.05.2023 - Papežská misijní díla
01.06.2023 - Misie Bulharsko
14.09.2023 - Papežská misijní díla
05.10.2023 - Misie Bulharsko
02.11.2023 - Papežská misijní díla
07.11.2023 - Misie Bulharsko

+420 605 82 40 28