Knihovna

Farní knihovna je umístěna na faře, druhé dveře napravo za vchodem. Otevřena je spolu s kavárnou každou neděli po hrubé mši svaté tj. asi od 10 hod. Další možnost půjčení knih je po tel. domluvě na č. 603 738 818 - Zvěřinovi (většinou po večerní mši sv. pondělí, středa, pátek)

V současné době nabízíme kolem 1800 knih pro dospělé čtenáře a 180 knih pro děti.

Knihy jsou rozděleny na několik okruhů:

  1. duchovní život, modlitba,
  2. rodina, manželství, výchova,
  3. povídky, romány,
  4. životopisy, rozhovory,
  5. knihy pro poučení, studium (biblistika, liturgie, historie, církevní dokumenty),
  6. básně,
  7. knihy pro děti.

Soupis knih ve farní knihovně: