Archiv

Postní duchovní obnova v Boskovicích

  • Byla 11. března 2023
  • Duchovní obnovu vedl P. Michal Seknička, farář v Brně-Řečkovicích
  • Záznam přednášek si můžete poslechnout:

1. přednáška - Křesťan a víra (9:40) - ZDE

2. přednáška - Křesťan a církev (11:00) - ZDE

3. přednáška - Křesťan a společnost (13:30) - ZDE


Modlitba k světovému dni prarodičů a seniorů - 23. července

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš.Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít a o tvých divech vyprávět novým generacím. Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby chudí došli útěchy a skončily se války. Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik, který mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků. Amen.


Zemřel boskovický rodák P. Miroslav Sedlák

04.04.1945 - narozen ve Vratíkově (f. Boskovice)
07.09.1991 - vysvěcen na kněze v Brně
01.09.2023 - zemřel v Břeclavi
09.09.2023 - 10:30 - pohřben v Šakvicích

Parte najdete ZDE.