AKTUALITY


Zpověď před vánočními svátky a bohoslužby o vánočních svátcích v roce 2023

 • Přehled naleznete ZDE.

Zveme všechny na Farní adventní jarmark do Svitávky

 • Farní zahrada ve Svitávce 
 • Neděle 17. prosince 2023 v 16:00

Pastorační rady

Jak víte, o. biskup Pavel rozhodl, že má být v každé farnosti brněnské diecéze zřízena farní pastorační rada. Má to být společenství farníků, které radí faráři (nebo někomu, kdo spravuje farnost) v pastoračních záležitostech farnosti. 
  Každá pastorační rada se skládá ze tří skupin lidí. V první řadě jsou to ti, kteří do ní patří z titulu své služby ve farnosti (například trvalí jáhni), dále jsou to členové volení a nakonec ti, které jmenuje farář.
  Před námi je úkol vybrat tu prostřední skupinu členů pastoračních rad pro naše farnosti. 

Proces výběru má dvě části:

1. Sběr návrhů kandidátů.
Navrhnout je možné každého katolíka staršího 18 let, který má kanonické bydliště na území farnosti. Lze také navrhnout toho, kdo sice bydlí jinde, ale personálně patří do farnosti (chodí tam pravidelně do kostela).
Kdo může navrhovat? Odpovědět je jasná: každý, kdo může být navržen. Navrhuje se anonymně.
Po skončení sběru návrhů budou navrhnutí kandidáti osloveni, zda chtějí na kandidátce být. Z toho vznikne konečná podoba kandidátky do volené části farní pastorační rady.

2. Další částí jsou vlastní volby. 
Volit může každý, kdo může být volen. Volí se anonymně.

Jak to v praxi bude vypadat?

Od začátku adventu budou vzadu v kostele papírky, na které můžete napsat svůj návrh kandidátů. Tento papírek vložte do přiložené krabice. Navrhovat kandidáty bude možné do třetí neděle adventní do 16:00.
 • K návrhu kandidáta do Pastorační rady farnosti Boskovice je možné také použít elektronický formulář ZDE.
 • K návrhu kandidáta do Pastorační rady farnosti Svitávka je možné také použít elektronický formulář ZDE.
Během posledního adventního týdne a vánočních svátků oslovím všechny, kteří budou a mohou být navrženi, zda chtějí kandidovat. Od 1. ledna bude vystavena kandidátní listina na nástěnce v kostele a na webových stránkách farnosti. 
Od 1. ledna do 14. ledna si každý, kdo chce hlasovat, může vyzvednout hlasovací lístek vždy po mši sv. v sakristii kostela.
Samotné hlasování bude vždy po mši sv. v sobotu 13. ledna a v neděli 14. ledna do 12:00. Hlasovací lístky se budou dávat do urny v kostele.
V následujícím týdnu budou zveřejněny výsledky hlasování.

Těším se na spolupráci a prosím o shovívavost, když dojde k nějakému zádrhelu. 
Přece jenom to děláme poprvé.
 • V Boskovicích bude mít pastorační rada jedenáct členů. 
 • Ve Svitávce bude členů sedm
 • To znamená, že v Boskovicích se bude volit šest členů a ve Svitávce čtyři členové.

Stanovy pastoračních rad farností brněnské diecéze jsou k nahlédnutí ZDE 

M. Šudoma


Přenos nedělní bohoslužby

 • Pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohou osobně zúčastnit slavení nedělní mše sv., zprostředkováváme přímý přenos mše sv. v neděli v 9:30 z boskovického kostela: stačí klepnout SEM.

Podpora farností


Publicita

 • Projekt "Výměna střešní krytiny na kapli ve Vratíkově" byl v roce 2019 - 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.
 • Projekt "Oprava otvorových prvků kaple ve Vratíkově" v roce 2021 byl realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.