Unie Katolických Mužů

ROZHOVOR SE ČLENY UNIE KATOLICKÝCH MUŽŮ (únor 2017)

Možná jste již zaznamenali, že v naší farnosti se objevují mladí muži se zvláštní plackou na kabátě s logem UKM. Ve snaze přijít věci na kloub jsem požádal hlavního iniciátora projektu UKM Mgr. Kamila Ošlejška a s ním i ostatní členy UKM o rozhovor:

Mnoha lidem vrtá hlavou, co Unie katolických mužů vlastně je. Je to recese nebo vážná věc? Odkud se tady vzala? Jde o sdružení či spolek svobodných pánů? A protože smysluplnou odpověď nedává ani vševědoucí Google, je vysvětlení na tobě, respektive na vás - členech UKM.

UKM není zatím žádné oficiální sdružení. Na začátku byla opravdu trocha recese, ale ta se po nějaké době obrátila v touhu pravidelně se setkávat a vytvořit živé společenství. V kronice máme tuto definici: "Unie katolických mužů (UKM) je neoficiální katolické církevní společenství - bratrstvo. Jedná se o společenství založené v České republice a současně asi zatím o jedinou unii katolických mužů na světě, sídlící v děkanství boskovickém. UKM působí při chrámu sv. Jakuba staršího v Boskovicícha byla založena 20. ledna 2014."

Při prvním pohledu se nabízí jistá podobnost s Unií katolických žen. Ale to je jen náhodná shoda, nebo ne?

Není to náhodná shoda. Unie katolických žen v naší farnosti působila a díky ní vlastně vznikla prvotní myšlenka, první impuls, proč by se nemohli scházet a setkávati muži. Takže na začátku určitě UKŽ inspirací byla. V naší farnosti je řada společenství, která se pravidelně setkávají. Společenství mladých rodin, Modlitby matek a další, ale pro svobodné, mladé muže, v podstatě i pro jakékoliv muže, společenství chybělo.

V úterý 24. ledna jste při mši svaté slavili výročí svého založení. Znamená to, že jste se rozhodli legalizovat svoje sdružení a požádáte otce biskupa o schválení?

Ano, určitě to máme v plánu. Zjistili jsme, že společenství, které má v názvu nebo ve své definici slova "katolické", "církevní", musí mít toto použití schváleno otcem biskupem. K této otázce se velice hodí slova kaplana Sylwestera Jurczaka: "Brněnská církev už o nás ví."

Kulaté placky slogem UKM lze na klopách mladých mužů vidět čím dál častěji. Kolik máte nyní členů?

Schází se nás kolem deseti na pravidelnou modlitbu, ale členů máme mnohem víc. A samozřejmě nesmíme zapomínat i na tzv. sympatizanty, kteří přímo členy nejsou, ale podporují nás. Jsou to i manželky některých našich členů.

Scházíte se pravidelně? Máte nějaké duchovní vedení?

Ano, scházíme se pravidelně každé úterý na faře ke společné modlitbě breviáře a růžence. Duchovní vedení zajišťuje boskovický kaplan Sylwester Jurczak. Mnohdy vznikne i živá diskuze na hluboká teologická témata.

A na závěr, jaké by mělo být hlavní poslání vašeho sdružení a v jaké oblasti lidského života chcete působit? Máte svého patrona mezi svatými?

Hlavní poslání, hlavní motto společenství máme na logu UKM "u krýglu i modlitby". Jednoduše přeloženo, scházíme se v duchovní i světské rovině. Ve farnosti se převážně angažujeme v technických oblastech; například stavba betlému, brigády, výmalba kostela. Patrona teprve vybíráme, máme několik favoritů, takže brzy dáme vědět.

Děkuji za rozhovor. Ptal se Antonín Klíč