Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá na faře v Boskovicích. Školní rok je zahajován na začátku měsíce října. Konec před začátkem června následujícího roku. Tato služba, kterou zajišťuje farnost ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, je otevřena dětem od druhého ročníku základní školy do devátého ročníku základní školy a jim odpovídajícím ročníkům  osmiletých gymnázií a speciálních škol.

Děti přihlašují rodiče (zákonní zástupci). Přihlášky se podávají vždy nejpozději k 31.08. daného roku.

Náboženství vyučujeme: