Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá na faře v Boskovicích. Školní rok je zahajován na začátku měsíce října. Konec před začátkem června následujícího roku. Tato služba, kterou zajišťuje farnost ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, je otevřena dětem od druhého ročníku základní školy do devátého ročníku základní školy a jim odpovídajícím ročníků osmiletých gymnázií a speciálních škol.

Děti přihlašují rodiče (zákonní zástupci). Přihlášky se podávají vždy nejpozději k 31.08. daného roku.

Náboženství vyučujeme:

  • Na faře v Boskovicích (2. až 9. ročník).
  • Na faře ve Svitávce (2. až 4. ročník).
  • Od října do května.
  • Děti ze základních a speciálních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
  • Elektronická přihláška do náboženství pro rok 2022-2023 - Přihlašování pro tento školní rok ukončeno!
  • Rozvhr výuky je ZDE.