Misijní klubko- Děti pomáhají dětem

Misijní klubko je parta kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: "Děti pomáhají dětem". Děti mají za úkol se každý den pomodlit Zdrávas Maria za misie a jednou za týden si něco odepřít, tzv. Misijní bonbónek a ušetřené peníze věnovat na misie.

Během roku se pak mohou konat různé misijní akce. My jsme se doposud zapojili do "Jeden dárek navíc" s výtěžkem 8 000 Kč, "Pohled pro misie vánoce" 6 000 Kč, "Pohled pro misie velikonoce" 3 800 Kč a "Misijní bonbónek" 3 101 Kč. V září na Farní den nás čeká "Misijní jarmark"...

Misijní Klubko bylo v lednu 2017 založeno i v Boskovicích a to v rámci sborečku Jakubáček, který vede Martina Oujeská. Sboreček se schází každou středu v 17 hodin v učebně na faře. "Misijní klubko" ve Sborečku bývá většinou druhou středu v měsíci, kde se kromě zpívání také povídá o misiích nebo se něco tvoří pro misijní účel.

Více informací o Papežských misijních dílech a Misijních klubkách je možné získat na www.missio.cz, u Rostislava Tichého (776 078 952) nebo u Martiny.

Pokud by se někdo další, kdo třeba nechodí do Sborečku, chtěl přidat a tímto způsobem společně pomáhat, tak bude více než vítán J.

Prosíme o modlitbu, aby toto dílo kvetlo k radosti a slávě našeho Pána.

Více na: https://jakubacek.webz.cz