Svátost manželství - manželství v církvi

Svátostné manželství mohou uzavřít pokřtěný muž a pokřtěná žena, kterým nestojí v přijetí této svátosti žádná kanonická překážka.

Ne každé manželství je svátostné! Pokřtěný katolík (katolička) může uzavřít nesvátostný sňatek (přirozené manželství) s nepokřtěným partnerem po předchozím dovolení místního ordináře (biskupa).

Obecně tedy platí, že církevní sňatek je možný jen tehdy, je-li minimálně jeden ze snoubenců katolický křesťan.

Co se týká místa sňatku, tak církevní sňatek ve farnoti Boskovice nebo Svitávka je možné uzavřít pouze ve farním kostele v Boskovicích nebo ve Svitávce.

Jaké kroky je potřeba učinit, chcete-li uzavřít v naší farnosti církevní sňatek.

  • Splňovat podmínky (viz výše) a jeden ze snoubenců by měl bydlet na území naší farnosti.
  • Kontaktovat faráře, domluvit si s ním setkání. Tam se dozvíte praktické podrobnosti, co dál. Toto je potřeba učinit minimálně šest měsíců před plánovaným termínem sňatku.
  • Dále obvykle následuje uvedení do křesťanského manželství. To má dvě části:
    1. Tři setkání s duchovním, který snoubence na jejich cestě ke sňatku doprovází (většinou je to farář).
    2. Pět až sedm setkání s manželským párem, který vede "Seminář přípravy snoubenců."

Nejčastěji používaný manželský slib:

Muž říká:

Já, jméno ženicha, odevzdávám se tobě, jméno nevěsty, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Žena říká:

Já, jméno nevěsty, odevzdávám se tobě, jméno ženicha, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen.