Seminář přípravy na manželství v děkanství boskovickém

aktualizováno k 20.9.2023

KOORDINÁTORKA KURZŮ: Jitka Muchová

PASTORAČNÍ ASITENTKA: Lenka Pohlová

Komu je seminář určen:

 • Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní anebo civilní sňatek a kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda jsou věřící či nevěřící.
 • Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek v jakékoliv farnosti boskovického děkanátu, je tento kurz povinnou součástí přípravy.

Seminář probíhá v jednotlivých setkáních, které na sebe navazují.

Na konci přípravy obdrží snoubenci osvědčení, které bude dokladem o absolvování kurzu jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se bude konat svatba (dále jen farář).

Obsah kurzu:

Kurz probíhá v sedmi večerních setkáních s manželským párem.

Lektoři:

Jednotlivá setkání se konají po domluvě s lektorským párem. Je třeba, aby:

 • se snoubenci domluvili s konrétním farářem, kde hodlají uzavřít sňatek (pokud se jedná o církevní sňatek).
 • Následně je třeba se přihlásit lektorskému páru a domluvit se (telefonicky) na účast v konkrétním kurzu a to s dostatečným předstihem. Délka celého jednoho kurzu je cca 3 měsíce, proto je třeba počítat s časovou rezervou.
 • Termíny vypsaných kurzů naleznete zde.
 • Snoubenci vyplní vstupní dotazník, který odevzdají při prvním setkání lektorskému páru.
 • Počet snoubeneckých párů v kurzu je maximálně pět. Pokud bude naplněna kapacita, je nutné se hlásit do jiného, navazujícího kurzu.
 • Během velkých letních prázdnin kurzy neprobíhají.
 • Místo setkávání kurzu: budova fary v Boskovicích, Masarykovo nám. 20.

Témata jednotlivých setkání

 • Seznamovací setkání a sebepoznání.
 • Sebepoznání, sebeúcta a sebepřijetí.
 • Životní styl původní rodiny.
 • Psychologie muže a ženy, rozdíly v komunikaci.
 • Partnerská komunikace, odpustění.
 • Sexualita a bioetika.
 • Praktický život v manželství.

Pro zájemce o hlubší přípravu na manželství v kontextu nauky církve je alternativní kurz, který má 10 setkání. Tématicky se překrývá se stávajícím, ale je obohacen o nauku Jana Pavla II. o manželství a rodině. Tento kurz vedou pouze manželé Muchovi.

Základní informace o jednotlivých setkáních:

 • Na prvním setkání se snoubenci domluví s lektory na organizaci kurzu.
 • Jednotlivá setkání jsou pak na společné domluvě s lektory.
 • Je třeba, aby se snoubenci přihlásili konkrétnímu páru s dostatečným předstihem.
 • Délka celého jednoho kurzu je 2 -3 měsíce, proto je třeba počítat s časovou rezervou.

Další informace:

 • Poplatek spojený s režií kurzu činí 2000,- Kč. Nutné předat v hotovosti připravujícímu páru při zahájení. V případě zájmu může být vystaven doklad o daru.
 • Pokud snoubenecký pár kurz začne, ale nedokončí, režijní poplatek se nevrací.
 • Pokud snoubenci absolvují kurz pod CRSP* v Brně anebo kdekoliv jinde, doloží doklad o absolvování faráři.
 • V případě komplikací s přípravou (krátká doba na přípravu apod.) kontaktujte koordinátora kurzu. Lze dokončit i po svatbě.
 • V případě nedokončení kurzu, bude tato skutečnost zaznamenána, předána faráři místa sňatku a založena do snubní dokumentace.

Případné problémy, podněty anebo bližší informace na těchto kontaktech:

Zde si můžete přečíst to, co napsali o kurzu ti, kteří ho již absolvovali: Dotazník spokojenosti