Děkanská kancelář - místo fara Boskovice

Pro děkanství pracují:

Ing. Josef Kánský (technik stavebních investic)

  • má na starosti správu a údržbu budov ve vlastnictví farností děkanství a to ve spolupráci s ekonomickými radami jednotlivých farností a se statutárními orgány farností
  • spolupracuje na vyřizování žádostí v rámci jednotlivých vyhlášených dotačních programů ve prospěch farností děkanství
  • kontakt: tel.: 732 489 947; email: kansky@dieceze.cz

Lenka Pohlová (pastorační asistentka)

  • koordinuje společné pastorační aktivity děkanství
  • spolupracuje na vytváření pastoračních programů
  • kontakt: tel.: 724 166 768; pohlova@dieceze.cz

Jitka Muchová (pastorační asistentka)

Marie Kudláčková (účetní)

  • vede správu účetnictví pro všechny farnosti děkanství
  • vede daňovou agendu děkanství
  • kontakt: tel.: 737 848 388; email:  ucetni.tisnov@dieceze.cz