Vstupy do škol v děkanství boskovickém


Cíl programů

Cílem projektu je představovat ve školách – převážně základních – témata spojená s křesťanstvím. Vstupy do škol chtějí přiblížit žákům a studentům poselství křesťanských svátků, seznámit je s významnými postavami křesťanství a také s křesťanskými symboly a hodnotami, které patří k základům naší evropské kultury.

Programy jsou pro školy poskytovány zdarma a vhodně doplňují obsah výuky průřezových témat Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.Mají akreditaci MŠMT ČR v systému DVPP a plně respektují RVP ZV i náboženskou neutralitu školy.

Programy:

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře - 4. - 9. ročník - Cílem programu je seznámit žáky se svátky, které jsou součástí naší kultury a anglosaské kultury – "Dušičky" a Halloween.

Poselství křesťanských Vánoc I a II - 1. až 9. ročník

Poselství křesťanských Velikonoc I a II - 1. až 9. ročník

► Cyril a Metoděj – historie a současnost - 4. ž 9. ročník - Cílem programu je přispět k poznání kořenů evropské kultury a vzdělanosti a k uvědomění si důležitosti staroslověnské vzdělanosti pro náš národ.

Bible – víc než kniha - 1. - 9. ročník - Cílem programu je představit knihu Bible nejen jako náboženskou knihu, ale jako pokladnici kultury, vzdělanosti, umění a písemnictví.

Kostel u nás - 1. až 9. ročník - Cílem je představit kostel jako důležitou a vzácnou budovu v obci a poukázat na její význam pro křesťany, i pro ty, kteří hledají ztišení a krásu ve všech formách. V tomto programu nevstupují lektoři do škol, ale třídy zvou přímo do kostela, kde program probíhá.

► Svědci víry – bohatství našeho národa - 1. až 9. ročník - Cílem programu je představit významné osobnosti našeho národa, které v životě ovlivnila křesťanská víra. Někteří se pyšní titulem "svatý", jiní i bez něj vytvořili velké dílo a ovlivnili chod našich dějin.

Svatí z rodu Přemyslovců aneb počátky české státnosti (Program vytvořený pro rok 2021 k výročí mučednické smrti svaté Ludmily) - 1. až 9. ročník - Cílem programu je představit historii naší země, která od 9. století získávala a obhajovala své místo mezi ostatními evropskými národy a seznámit se s osobnostmi z rodu Přemyslovců.

G. J. Mendel – (ne)obyčejný život génia (Program vytvořený pro rok 2022 k výročí 200 let od Mendelova narození) - pouze 2. stupeň - Cílem programu je seznámit žáky s příběhem Gregora Johana Mendela, vědce, opata a kněze, výraznou osobností a světoznámým Brňanem.

Čas a lidský život (Nový program vytvořený pro rok 2023 k výročí 550 let od narození Mikuláše Koperníka) - ještě ho nemám - ale pro zájemce bude k dispozici ve 2. pololetí

Programy nabízím od poloviny října. V případě zájmu mě kontaktujte na emailové adrese: jitkamuchova@seznam.cz nebo telefon: 728 013 021.

Jitka Muchová