Unie katolických Žen

Unie katolických žen je sdružení s historií sahající v Boskovicích až do roku 2003. Svou činnost započala péčí o drobné sakrální stavby a následovaly další aktivity. V současnosti pravidelně navštěvujeme klienty Domova pro seniory s krátkým duchovním programem a písničkami a pomáháme při organizaci mše svaté v tamní modlitebně. Organizujeme poutní zájezdy, besedy, ve spolupráci s Charitou finanční sbírku pro potřebné pod vánočním stromem. Pečujeme nadále o Boží muka a drobné sakrální památky, pleteme deky pro potřebné, finančně přispíváme na dvě dívky v Adopci na dálku a podporujeme řadu dalších projektů.

S radostí vás přivítáme mezi námi. Kontakty:

  • Dagmar Hamalová, tel. 602 249 400
  • Marie Kosatíková tel. 737 750 537
  • Eva Novotná e-mail: inspra1@seznam.cz