Týden modliteb za mládež

Týden před setkáním mládeže, které je určeno hlavně mladým, je vyhlášen jako "týden modliteb za mladé."

Moto tohoto týdne: Bez "ANO, BOHU" by to nešlo.

Začátek v našem děkanství: Večer chval 13. listopadu v 17:00 v Knínicích v kostele sv. Marka

Nabídka míst ke společné modlitbě za mládež během týdne - jedná se vždy o farní kostel.

Tato modlitební setkání budou trvat cca 20 minut. Těmto modlitebním setkáním předchází vždy slavení mše sv., které je také možné se zúčastnit.

Pokud se nemůžete zúčastnit setkání na daném místě, můžete se sejít k modlitbě jinde, nebo se připojit modlitbou se svého domova.

Připravené materiály pro tato modlitební setkání budou dostupné ZDE.

Více o modlitbách za mládež naleznete ZDE.