Růženec

Modlitba živého růžence v Boskovicích

Věřím v Boha.
Následuje modlitba Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

 • v kterého věříme
 • v kterého doufáme
 • kterého milujeme

Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci.

Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.

RADOSTNÝ RŮŽENEC

 • 1R - Kterého jsi z Ducha svatého počala.
 • 2R - Kterým jsi Alžbětu navštívila.
 • 3R - Kterého jsi v Betlémě porodila.
 • 4R - Kterého jsi v chrámě obětovala.
 • 5R - Kterého jsi v chrámě nalezla.

RŮŽENEC SVĚTLA

 • 1SV - Který byl pokřtěn v Jordánu.
 • 2SV - Který zjevil v Káně svou Božskou moc.
 • 3SV - Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
 • 4SV - Který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
 • 5SV - Který ustanovil eucharistii.

BOLESTNÝ RŮŽENEC

 • 1B - Který se pro nás krví potil.
 • 2B - Který byl pro nás bičován.
 • 3B - Který byl pro nás trním korunován.
 • 4B - Který pro nás nesl těžký kříž.
 • 5B - Který byl pro nás ukřižován.

SLAVNÝ RŮŽENEC

 • 1SL - Který z mrtvých vstal.
 • 2SL - Který na nebe vstoupil.
 • 3SL - Který Ducha svatého seslal.
 • 4SL - Který Tě, Panno, do nebe vzal.
 • 5SL - Který tě v nebi korunoval.

Zdrávas Královno ......

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána. - Amen.