Půst na Popeleční středu a Velký pátek

Církev zná dva dny "přísného postu" během církevního roku. Je to Popeleční středa - den, kdy vstupujeme do postní doby - a Velký pátek - den umučení našeho Pána Ježíše Krista. Půst o těchto dnech má dvě formy:
  1. půst od masa - platí pro každého katolíka od 14 let věku
  2. půst újmy - člověk se zřekne jednoho ze dvou hlavních jídel během dne - platí pro každého katolíka od 18 let do započatého 60. roku věku.
  • Pro člověka, který je nemocný a nemůže půst držet, povinnost postu neplatí.
  • Půst se netýká tekutin.