Setkání se svatým.

Tato úvaha nemá za cíl vyčerpávajícím způsobem objasnit úctu ostatků svatých v katolické církvi, ale má spíše nabídnout pohled, který můžeme přijmout a třeba se s ním ztotožnit.

Pán Ježíš již v evangeliu dává zaslíbení těm, kteří se k němu přiznají před lidmi, že on se k nim přizná před svým nebeským otcem. Na jiném místě říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí život.

Křesťané tomuto Kristovu slibu prostě uvěřili. Proto v prvotní církvi začal chválihodný zvyk "nezapomínání" na ty, kteří pro Krista položili život. Následovníci Ježíše se tedy začali scházet nad hroby svatých. Tato setkání dospěla do bodu, kdy nad těmito hroby začali stavět oltáře a slavit eucharistii. Nic lepšího totiž neměli, když si chtěli připomenout velké věci, které učinil Bůh v životě člověka a také nepomíjející společenství s těmi, jejichž duše je již v nebi a v neposlední řadě víru v to, že toto tělo (nad jejichž ostatky slavili mši sv.) bude jednou oslavené.

Z tohoto zvyku později (a trvá to dodnes) vznikla tradice, že do nových oltářů se začaly vkládat ostatky svatých. A nejen to. Začaly vznikat tzv. relikviáře – tedy předměty, do nichž byla vložena relikvie – nejčastěji právě ostatek světce.

A lidé přicházeli a v modlitbě před těmito vystavenými relikviemi vdávali Bohu chválu za to, že nejen naše duše, ale i naše tělo je určeno k oslavení. Tím se posiluje víra ve zmrtvýchvstání člověka (tedy našeho smrtelného těla), jak to vyznáváme při každé nedělní mši sv. ve vyznání víry. Zároveň má růst naše úcta k našemu hmotnému tělu, protože i naše tělo je určeno k oslavení.

Aby nás v této víře Kristus posílil, dal nám eucharistii, která živí nejen naši duši, ale také naše tělo.

A protože v každé dějinné době vyrůstají noví svatí (konec konců i my máme být svatými), jsou do nových relikviářů vkládány ostatky současných světců, které putují v církvi a my se s nimi můžeme setkat jako se současným svědectvím o tom, že Bůh počítá i s moderním člověkem současnosti.

Až tedy předstoupíš před relikviář, kde se nachází relikvie svatosti:

  • Zkus žasnout nad Boží velikostí, která se projevila ve svatém životě toho, jehož ostatky jsou před tebou.
  • Popros Pána o to, aby i na tvém životě a na tvém fyzickém těle se v tomto světě a v této době naplnila a ukázal Boží velikost.
  • Lituj svých hříchů, kterými ses projevil proti tělu svému a proti tělu druhých.
  • A nakonec poděkuj, že díky křtu a eucharistii je tvoje tělo chrámem Ducha svatého.