Odpustky přivlastnitelné duším v očistci

Příležitost k získání plnomocných odpustků.

Odpoledne 1.11. a celý den 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. 11. do 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Za splnění stejných podmínek je možné získat plnomocné odpustky pro duše zemřelýchjiž od 25.10. (Toto platí pro ty, kteří ze závažných důvodů nemohou využít tradiční dobu od 1.11. do 8.11.)