O farnosti Boskovice

Sídla, která patří do farnosti Boskovice.

 • Město Boskovice (mimo místní části Bačov)
 • Mladkov (místní část Města Boskovice)
 • Vratíkov (místní část Města Boskovice)
 • Hrádkov (místní část Města Boskovice)
 • Obec Lhota Rapotina

Kostely a kaple ve farnosti Boskovice

Kostel sv. Jakuba st. v Boskovicích
 • ​Jedná se o farní kostel farnosti Boskovice.
 • Nese zasvěcení sv. apoštolu Jakubovi bratru sv. Jana Evangelisty.
 • Patrocinium (poutní slavnost) slavíme buď 25. července nebo následující neděli.
 • Výročí zasvěcení kostela (posvícení) slavíme buď 7. listopadu nebo následující neděli.
 • Kostel je majetkem Římskokatolické farnosti Boskovice.

Kostel sv. Vavřince ve Lhotě Rapotině

 • ​Jedná se o filiální kostel farnosti Boskovice.
 • Nese zasvěcení sv. Vavřinci, jáhnu a mučedníkovi.
 • Patrocinium (poutní slavnost) slavíme buď 10. srpna nebo nejbližší neděli.
 • Kostel je majetkem Obce Lhota Rapotina.

Kostel Všech svatých v Boskovicích

 • ​Jedná se o filiální kostel farnosti Boskovice.
 • Nese zasvěcení Všem svatým.
 • Je to původní hřbitovní kostel.
 • V současné době se v něm bohoslužby neslaví.
 • Kostel je majetkem Římskokatolické farnosti Boskovice.

Kaple Panny Marie ve Vratíkově

 • ​Jedná se o filiální kapli farnosti Boskovice.
 • Nese zasvěcení Nanebevzetí Panny Marie.
 • Patrocinium (poutní slavnost) slavíme buď 15. srpna nebo následující neděli.
 • Kaple je majetkem Římskokatolické farnosti Boskovice.

Kaple Panny Marie v Boskovicích na Dukelské ulici

 • ​Jedná se o filiální kapli farnosti Boskovice.
 • Nese zasvěcení Panny Marie Růžencové.
 • Na zakončení květnových pobožností zde slavíme vždy poslední neděli v květnu májovou pobožnost.
 • Kaple je majetkem Města Boskovice.

​​Kaple sv. Jana Sarkandera v domově seniorů v Boskovicích

 • ​Jedná se o filiální kapli farnosti Boskovice zřízenou v budově Domova pro seniory na ulici Sadová v Boskovicích.
 • Nese zasvěcení sv. Janu Sarkanderovi.
 • Patrocinium (poutní slavnost) slavíme buď 6. května nebo v nejbližším termínu, kdy je zde slavena mše sv.
 • Za běžných okolností je tu pro obyvatele Domova pro seniory slavena mše sv. každé pondělí v 9.00 hod.
 • Objekt, ve kterém je kaple zřízena, je majetkem Města Boskovice.

Kaple sv. Otýlie

 • ​Jedná se o filiální kapli farnosti Boskovice.
 • Nese zasvěcení sv. Otýlii.
 • Kaple je v soukromém vlastnictví.

Ekonomická rada farnosti Boskovice - členové

 • Tomáš Kindermann
 • Petr Fiala
 • Martin Wetter
 • Ladislav Dobeš
 • Jiří Vašíček