Ministranti

Ministrantské schůzky jsou jednou za čtrnáct dní v sobotu od 9 hodin do 11 hodin na faře v Boskovicích. Aktuální datum ministrantské schůzky najdete vždy na nástěnce v kostele.

Programem schůzek jsou praktické nácviky a hry. Ministranti se dozvědí nové věci o liturgii, liturgických předmětech, knihách, prostě všechno, co by měli správní ministranti vědět. Na některých schůzkách navštívíme místa v kostele, kam se většina lidí normálně nedostane. Každý rok uspořádáme minimálně dva výlety. Na ministrantskou schůzku zveme každého, kdo ministruje nebo by to chtěl někdy zkusit.

Těšíme se na vás Jaroslav, František a Štěpán Pohlovi

Pro případné dotazy tel.: 607 260 888