Křížové cesty

Boskovice

  • v pátek v 17:30 (mimo prvního a třetího pátku v měsíci, kdy je Výstav Nejsvější svátosti)
  • v neděli v 17:30

Svitávka

  • v neděli v 10:00 (pokud se chcete pobožnosti křížové cesty aktivněji zúčastnit, přijďte před desátou hodinou do sakristie)