Svátost křtu

Obecně:

  • Je první ze sedmi svátosí, které církev slaví. Zároveň je vstupní branou k přijetí dalších svátostí.
  • Ve křtu jsou člověku odpuštěny všechny hříchy, které do okamžiku křtu spáchal. Stává se údem tajemného těla Kristova - církve. Dostává všechny potřebné milosti k tomu, aby došel plnosti spásy.
  • Pokřtěn může být každý živý člověk, který ještě pokřtěn nebyl a má (i v praxi) víru církve.
  • Pokud se jedná o křest dětí, pak rodiče jsou těmi, od kterých se očekává praktický život ve víře, kterou vyznává církev.

Prakticky:

  • Pokud jste nepokřtný/á a o křest máte zájem, pak je potřeba kontaktovat faráře, domluvit si s ním setkání. Tam se dozvíte praktické podrobnosti, co dál.
  • Pokud chcete nechat pokřtít své dítě, pak je potřeba kontaktovat faráře, domluvit si s ním setkání. Tam se dozvíte praktické podrobnosti, co dál.