Farnosti děkanství boskovického

Jednotlivé farnosti děkanství spravují faráři či administrátoři. V současné době je takto postavených kněží deset. Většina farářů či adminstrátorů spravuje farnost, ve které sídlí, a k tomu jednu nebo dvě farnosti neobsazené.

Neobsazené farnosti děkanství: V závorce je uvedeno místo, odkud je daná farnost spravována