Svátost biřmování

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého.

Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem.

Svátost biřmování uděluje biskup nebo, s jeho svolením, kněz. Při udělování svátosti biskup vkládá ruku na biřmovance, maže ho na čele křižmem a říká: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého." Při tomto úkonu stojí za biřmovancem jeho kmotr, který má svou pravou ruku na jeho pravém rameni. Tím stvrzuje, že bude biřmovanému duchovní oporou (viz KKC 1299).

Svátost biřmování se uděluje pokřtěnému pouze jedenkrát v životě. Věřící dostává svátost nejdříve v době, kdy začíná rozumem rozlišovat. Pouze v nebezpečí smrti mají být biřmovány i děti, které nedosáhly ještě schopnosti rozlišovat. (zdroj: pastorace.cz)

Ve farnosti Boskovice je svátost biřmování udílena jednou za dva až tři roky. Přijetí této svátosti předchází příprava, která trvá cca jeden rok. Začátek přípravy je vždy ohlašován dopředu. Naposledy byla svátost biřmování hromadně udílena 16. června 2019.

Chystá se příprava na přijetí svátosti biřmování od podzimu 2022. Biřmování by pak mělo být někdy v červnu 2023.

Od podzimu letošního roku začne ve farnosti Boskovice příprava na přijetí svátosti biřmování. Do kurzu přípravy se mohou přihlásit všichni, kteří ještě biřmováni nejsou a již dokončili 8. ročník základní školní docházky.

Přihlašování je přes přihlašovací formulář - viz níže.

Podrobnosti o tom, jak bude příprava na biřmování probíhat, budou postupně zasílány těm, kdo se přihlásí.

Přihlášku najdete ZDE.