Lektorská služba

Všichni víme, že jednou z liturgických služeb je služba lektorská. Je vzácná a krásná. To proto, že můžeme svá ústa propůjčit Bohu, aby jimi bylo vysloveno Boží slovo. Tato služba je službou Božího lidu tedy laiků.

Bylo by vhodné, aby se do této služby zapojilo co nejvíce různých lidí, kteří svým dílem přispějí k hlásání toho, co nám chce sdělit náš Pán. Proto jsem se rozhodl, že zkusím nabídnout jakýsi rozpis - tabulku, kam se mohou zájemci o předčítání Božího slova při nedělní mši sv. zapsat.

Možná nebude vše na první pokus fungovat zcela podle mých představ, ale za pokus to stojí.

M. Šudoma


Ten, kdo je ochoten a schopen předčítat Boží slovo při nedělní mši sv. v Boskovicích, se může zapsat do tabulky, která je ZDE.

Ten, kdo je ochoten a schopen předčítat Boží slovo při nedělní mši sv. ve Svitávce, se může zapsat do tabulky, která je ZDE.

  • Přede mší sv. je nutné přijít do sakristie vyzvednout si lekcionář (knihu, kde jsou jednotlivé lekce Písma svatého). Zkuste, prosím, přijít včas.
  • Je velmi vhodné, aby ten, kdo bude předčítat při mši sv. Boží slovo, byl na toto čtení připraven. K tomu mohou posloužit webové stránky, které jsou pro to vytvořené: https://www.kulturaslova.cz/