Termíny kurzů

Základní informace:
  • Na prvním setkání se snoubenci domluví s lektory na organizaci kurzu.
  • Jednotlivá setkání jsou pak na společné domluvě s lektory.
  • Je třeba, aby se snoubenci přihlásili konkrétnímu páru s dostatečným předstihem.
  • Délka celého jednoho kurzu je 2 -3 měsíce, proto je třeba počítat s časovou rezervou.

Termíny zahájení jednotlivých kurzů:

  • Manželé Muchovi - Pátek 18:30 - 20:30 - 11. listopadu 2022
  • Manželé Lepkovi -Čtvrtek 19:00 - 21:00 -5. ledna. 2023
  • Manželé Muchovi - Pondělí 18:00 - 20:00 - 13. února 2023
  • Manželé Lepkovi -Čtvrtek 19:00 - 21:00 -9. března 2023
  • Manželé Muchovi - Pátek 18:30 - 20:30 - 7. dubna 2023
  • Manželé Muchovi -Pondělí 18:00 - 20:00 -11. září 2023


Kontakty na manželské páry:

Případné problémy, podněty anebo bližší informace na těchto kontaktech: